Larry and Mindy לארי ומינדי

מופע זה אינו פתוח לקהל, אלא רק לחברי קיבוץ ניר אליהו ומוזמניהם
הפוסטר כאן להמחשת אפשרות נוספת של מופעים שאנו מבצעים 🙂

ליצירת קשר
054-6446396 / 050-5921628
larry@larryandmindy.co.il
או
mindy@larryandmindy.co.il